Jak propojit imageovou a prodejní kampaň do jedné? V případě Siemens jsme připravili ucelené řešení v podobě netradiční online soutěže. Kupující byli motivováni pomocí chytlavého videobanneru a nestandardních benefitů, které nám pomáhali nacházet oni sami.