Grafický styl pro chystaný český streetdancový film.